Augustinus Fonden

Augustinus Fonden opfordrede i januar 2021 Fredensborg Slotskirke Pigekor til at ansøge om midler til indspilning og videooptagelser.

Vi søgte om støtte til 3 dejlige projekter, som vi dog ikke endnu vil røbe her og modtog en fin donation fra Augustinus Fonden.

Mange TAK for opmuntringen og tildelingen.