Spring til indhold

Kalender

Fredensborg Slotskirkes Pigekor er ansat som kirkesangere ved både Asminderød Kirke og Fredensborg Slotskirke, hvilket vi er meget stolte af.
Ved hver højmesse er vi 6 – 15 sangere og 3 sangere ved kirkelige handlinger. Som kirkesangere varetager vi et vigtigt hverv og arbejder tæt sammen med præst, organist og kirketjener. 

Mange vil gerne vide, hvornår vi synger og som hovedregel kan man regne med, at vi synger ved ALLE gudstjenester og højmesser i begge kirker! 

Når der er højmesse i Fredensborg Slotskirke – under normale omstændigheder ca. en gang om måneden – er HELE koret med dirigent til stede. Her vil koret oftest optræde med én eller to ekstra musikstykker eller salmer i arrangement, som passer til årstiden. Vi gør meget ud af at sikre, at specielt de vigtige højtider som allehelgen, påske, pinse og jul bliver og fejret og understøttet gennem musikken.

Kalender

Her synger vi på søn- og helligdage

Fredensborg Slotskirke (Foto: Jane Dalsgaard)
Asminderød Kirke - Nyt foto
Asminderød Kirke (Foto: Keld Nauntoft, Kongehuset)